علوم نهم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول علوم نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی(سری دوم)

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی(سری سوم)

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن