علوم هشتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت دوم علوم هشتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت دوم:

فایل چهار

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت دوم(2)

تشریحی(سری دوم)

فایل پنج

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت دوم(3)

تشریحی(سری سوم)

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن