سوالات تستی

فایلهای دانلودی نمونه سوالات تستی پایه نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات تستی پایه نهم:

آزمون جامع گزینه برتر(2)

تمامی دروس(سری دوم)

آزمون ریاضی پایه نهم

مبحث اجتماع و اشتراک

آزمون ریاضی پایه نهم

مبحث احتمال(سری دوم)

آزمون ریاضی پایه نهم

(اجتماع-اشتراک-تفاضل مجموعه ها)

آزمون ریاضی پایه نهم

معرفی مجموعه ها

آزمون ریاضی پایه نهم

(مجموعه ها و احتمال)

آزمون ریاضی پایه نهم

مجموعه سوالات ریشه گیری

آزمون هوش پایه نهم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون هوش پایه نهم

-هوش و خلاقیت -دقت و تمرکز

آزمون ریاضی جامع پایه نهم

ویژه ورودی مدارس نمونه دولتی

آزمون جامع پایه نهم

تمامی دروس(ورودی مدارس نمونه دولتی و..)

آزمون ریاضی پایه نهم

فصل اول تا سوم(پیشرفته)

آزمون هوش پایه نهم

گسترده ی مکعب

آزمون ریاضی پایه نهم

مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

آزمون هوش پایه نهم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون ریاضی پایه نهم

فصل اول-مجموعه ها و احتمال

به بالای صفحه بردن