فارسی ششم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول فارسی ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

آزمون نوبت اول(4)

تشریحی(سری چهارم)

آزمون نوبت اول(7)

تشریحی(سری هفتم)

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی(سری دوم)

آزمون نوبت اول(5)

تشریحی(سری پنجم)

آزمون نوبت اول(8)

تشریحی(سری هشتم)-انشا

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی(سری سوم)-املا

آزمون نوبت اول(6)

تشریحی(سری ششم)

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن