علوم ششم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس علوم ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

آزمون درس چهارم

سفر به اعماق زمین

آزمون درس ششم تا نهم

ورزش و نیرو(1و2)-طراحی کنیم وبسازیم-سفرانرژی

آزمون درس یازدهم

شگفتی های برگ

آزمون درس سوم

کارخانه ی کاغذسازی

آزمون درس دهم(2)

خیلی کوچک-خیلی بزرگ(سری دوم)

آزمون درس نهم(2)

انرژی(جمع بندی)

فایل

..

به بالای صفحه بردن