علوم هفتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول علوم هفتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

آزمون نوبت اول(4)

تشریحی(سری چهارم)-فیزیک

آزمون نوبت اول(7)

تشریحی(سری هفتم)-زیست

آزمون نوبت اول(10)

تشریحی(سری دهم)-فیزیک

آزمون نوبت اول(13)

تشریحی(سری سیزدهم)-زیست و زمین شناسی

آزمون نوبت اول(16)

تشریحی(سری شانزدهم)-شیمی

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی(سری دوم)

آزمون نوبت اول(5)

تشریحی(سری پنجم)-زیست

آزمون نوبت اول(8)

تشریحی(سری هشتم)-شیمی

آزمون نوبت اول(11)

تشریحی(سری یازدهم)-فیزیک

آزمون نوبت اول(14)

تشریحی(سری چهاردهم)-زیست

آزمون نوبت اول(17)

تشریحی(سری هفدهم)

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی(سری سوم)-زیست

آزمون نوبت اول(6)

تشریحی(سری ششم)-زیست

آزمون نوبت اول(9)

تشریحی(سری نهم)-شیمی و زمین شناسی

آزمون نوبت اول(12)

تشریحی(سری دوازدهم)-شیمی

آزمون نوبت اول(15)

تشریحی(سری پانزدهم)-زیست

به بالای صفحه بردن