علوم نهم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت دوم علوم نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت دوم:

آزمون نوبت دوم(4)

تشریحی(سری چهارم)

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت دوم(2)

تشریحی(سری دوم)

آزمون نوبت دوم(5)

تشریحی(سری پنجم)

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت دوم(3)

تشریحی(سری سوم)

آزمون نوبت دوم(6)

تشریحی(سری ششم)

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن