علوم هشتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول علوم هشتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن