سوالات تستی

فایلهای دانلودی نمونه سوالات تستی پایه ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات تستی پایه ششم:

ازمون جامع پایه ششم(1)

( ریاضی ،علوم و ادبیات)

آزمون جامع پایه ششم(4)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری دوم)

آزمون جامع پایه ششم(6)

(تمامی دروس) آزمون دیماه

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل1-عددیابی و الگو نویسی(2)

آزمون ریاضی پایه ششم

بخش پذیری و اعداد گویا

آزمون ریاضی پایه ششم

عدد و الگوی عددی

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون جامع پایه ششم(2)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون جامع پایه ششم(5)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری سوم)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری پنجم)

آزمون جامع گزینه برتر(2)

تمامی دروس(سری دوم)

آزمون استعداد درخشان پایه ششم

ویژه ورودی مدارس تیزهوشان-ششم به هفتم

آزمون هوش پایه ششم

ورودی پایه ششم به هفتم

آزمون استعداد درخشان پایه ششم

ورودی هفتم-به همراه پاسخ

آزمون ریاضی پایه ششم

عدد و الگوی عددی

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون هوش پایه ششم

شبیه ساز-هوش و خلاقیت

آزمون مدارس انرژی اتمی پایه ششم

ورودی هفتم-به همراه پاسخ نامه کلیدی

آزمون جامع پایه ششم(3)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری چهارم)

آزمون فارسی پایه ششم

صفت و مضاف الیه

آزمون جامع گزینه برتر

(تمامی دروس)

آزمون جامع گزینه برتر(3)

تمامی دروس(سری سوم)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 (ویژه تیزهوشان)

آزمون فارسی پایه ششم

صفحات1 تا34 (کد5026)

آزمون ریاضی پایه ششم

سطح2 پیشرفته -فصل 1 و 2

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1-عدد یابی و الگو نویسی

آزمون تیزهوشان پایه ششم

ورودی ششم به هفتم

آزمون جامع پایه ششم

ادبیات-هوش-ریاضی

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون ریاضی پایه ششم

معرفی اعداد صحیح

به بالای صفحه بردن