سوالات تستی

فایلهای دانلودی نمونه سوالات تستی پایه ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات تستی پایه ششم:

ازمون جامع پایه ششم(1)

( ریاضی ،علوم و ادبیات)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری دوم)

آزمون ریاضی پایه ششم

بخش پذیری و اعداد گویا

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون جامع پایه ششم

ویژه عید نوروز

آزمون جامع پایه ششم

موفقیت تحصیلی(2)

آزمون جامع پایه ششم

موفقیت تحصیلی(5)

آزمون پایه ششم

ویژه عید نوروز

آزمون جامع شبیه ساز پایه ششم

ویژه ورودی مدارس استعدادهای درخشان

آزمون جامع پایه ششم

ویژه مدارس نمونه دولتی

آزمون ریاضی پایه ششم

مجموعه سوالات بخش پذیری

آزمون ریاضی پایه ششم

الگویابی و عددنویسی

آزمون شبیه سازی پایه ششم

ادبیات و مطالعات اجتماعی

آزمون جامع پایه ششم(2)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون جامع پایه ششم(5)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری سوم)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری پنجم)

آزمون جامع گزینه برتر(2)

تمامی دروس(سری دوم)

آزمون استعداد درخشان پایه ششم

ویژه ورودی مدارس تیزهوشان-ششم به هفتم

آزمون هوش پایه ششم

ورودی پایه ششم به هفتم

آزمون استعداد درخشان پایه ششم

ورودی هفتم-به همراه پاسخ

آزمون ریاضی پایه ششم

عدد و الگوی عددی

آزمون هوش پایه ششم

شبیه ساز-هوش و خلاقیت

آزمون مدارس انرژی اتمی پایه ششم

ورودی هفتم-به همراه پاسخ نامه کلیدی

آزمون جامع پایه ششم

ریاضی و هوش-علوم-ادبیات

آزمون جامع پایه ششم

موفقیت تحصیلی(3)

آزمون جامع تابستانه پایه ششم

ریاضی و هوش-علوم-ادبیات

آزمون نوروزی پایه ششم

ریاضی-علوم-ادبیات-استعداد تحلیلی

آزمون ورودی تیزهوشان پایه ششم

اذربایجان-زنجان-اردبیل

آزمون ریاضی پایه ششم

الگویابی-عددنویسی و...

آزمون ادبیات پایه ششم

منطقه رباط کریم

آزمون جامع پایه ششم(3)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 تا 5(سری چهارم)

آزمون فارسی پایه ششم

صفت و مضاف الیه

آزمون جامع گزینه برتر

(تمامی دروس)

آزمون جامع گزینه برتر(3)

تمامی دروس(سری سوم)

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1 (ویژه تیزهوشان)

آزمون فارسی پایه ششم

صفحات1 تا34 (کد5026)

آزمون ریاضی پایه ششم

سطح2 پیشرفته -فصل 1 و 2

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل 1-عدد یابی و الگو نویسی

آزمون تیزهوشان پایه ششم

ورودی ششم به هفتم

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون ریاضی پایه ششم

معرفی اعداد صحیح

آزمون جامع پایه ششم

موفقیت تحصیلی(4)

آزمون جامع پایه ششم

ویژه عید نوروز(3)

آزمون جامع شبیه ساز پایه ششم

ویژه ورودی مدارس استعدادهای درخشان

آزمون تعیین سطح پایه ششم

ورودی هفتم-تیزهوشان

آزمون جامع شبیه ساز پایه ششم

(ریاضی و هوش-علوم)-تیزهوشان

آزمون آمادگی پایه ششم

ویژه ورودی مدارس نمونه دولتی

آزمون علوم پایه ششم

ویژه نمونه دولتی

آزمون ریاضی پایه ششم

اعداد مربعی و مثلثی

آزمون ریاضی پایه ششم

عددنویسی و الگویابی

آزمون جامع پایه ششم(4)

(ریاضی،علوم،ادبیات،مطالعات،هدیه های آسمانی)

آزمون جامع پایه ششم(6)

(تمامی دروس) آزمون دیماه

آزمون ریاضی پایه ششم

فصل1-عددیابی و الگو نویسی(2)

آزمون ریاضی پایه ششم

عدد و الگوی عددی

آزمون جامع پایه ششم

ادبیات-هوش-ریاضی

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون هوش پایه ششم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون جامع پایه ششم

ریاضی و هوش-علوم-ادبیات

آزمون جامع پایه ششم

موفقیت تحصیلی(6)

آزمون جامع پایه ششم

ویژه عید نوروز(2)

آزمون جامع شبیه ساز پایه ششم

تمامی دروس+استعداد تحلیلی

آزمون ریاضی پایه ششم

مجموعه سوالات مساحت و حجم اشکال هندسی

آزمون جامع ریاضی پایه ششم

آمادگی ورودی مدارس نمونه دولتی

آزمون جامع پایه ششم

ویژه آزمون های دلفین

آزمون ریاضی پایه ششم

جمع بندی فصل اول-تیزهوشان

به بالای صفحه بردن