سوالات تستی

فایلهای دانلودی نمونه سوالات تستی پایه نهم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات تستی پایه نهم:

آزمون ریاضی جامع پایه نهم

ویژه ورودی مدارس نمونه دولتی

آزمون جامع پایه نهم

تمامی دروس(ورودی مدارس نمونه دولتی و..)

آزمون ریاضی پایه نهم

فصل اول تا سوم(پیشرفته)

آزمون هوش پایه نهم

گسترده ی مکعب

آزمون ریاضی پایه نهم

مجموعه های برابر و نمایش مجموعه ها

آزمون هوش پایه نهم

هوش و خلاقیت-دقت و تمرکز

آزمون ریاضی پایه نهم

فصل اول-مجموعه ها و احتمال

به بالای صفحه بردن