ریاضی ششم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس ریاضی ششم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

آزمون فصل اول

عدد و الگوهای عددی

آزمون فصل سوم

تمرین(اندازه گیری طول و زاویه)

آزمون فصل چهارم وپنجم(2)

تقارن و مختصات-اندازه گیری(سری دوم)

آزمون فصل ششم

تناسب و درصد

آزمون فصل دوم و سوم

کسر و اعداد اعشاری

آزمون فصل چهارم و پنجم

تقارن و مختصات-اندازه گیری

به بالای صفحه بردن