ریاضی هفتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات درس به درس ریاضی هفتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات درس به درس:

آزمون فصل اول

راهبردهای حل مسئله

فایل هفت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون فصل چهارم و پنجم

هندسه واستدلال-شمارنده ها و اعداد اول

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل شش

برای دانلود کلیک نمایید.

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن