انگليسي هشتم

فایلهای دانلودی نمونه سوالات نوبت اول انگليسي هشتم را در این صفحه دانلود نمایید.

نمونه سوالات نوبت اول:

آزمون نوبت اول(4)

تشریحی(سری چهارم)

آزمون نوبت اول(7)

تشریحی(سری هفتم)

آزمون نوبت اول(2)

تشریحی(سری دوم)

آزمون نوبت اول(5)

تشریحی(سری پنجم)

فایل هشت

برای دانلود کلیک نمایید.

آزمون نوبت اول(3)

تشریحی(سری سوم)

آزمون نوبت اول(6)

تشریحی(سری ششم)

فایل نه

برای دانلود کلیک نمایید.

به بالای صفحه بردن